Αποστολή βεβαιώσεων

Παρακαλούνται όσοι/ες έχουν εγγραφεί στο συνέδριο και δεν έχουν παραλάβει τη βεβαίωση να αποστείλουν email στη διεύθυνση socedu4@gmail.com.