Από την κριτική παιδαγωγική στον νεοφιλελευθερισμό: Η μεταρρύθμιση προς το σχολείο της αγοράς (συν. αρχείο)

Κωνσταντίνα Αδάμη
MSc, Καθηγήτρια ΠΕ06
Ιωάννης Κουρέτας
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστημίου Πατρών

Σχολικός εκφοβισμός και θυματοποίηση εντός και εκτός σχολείου (μέσω διαδικτύου): Διασυνδέσεις με όψεις της σχολικής ζωής (συν. αρχείο)

Παναγιώτα Αδαμοπούλου
MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01, Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ένταξη των προσφύγων στο ελληνικό πανεπιστήμιο: Πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως και απόψεις Ελλήνων φοιτητών (συν. αρχείο)
Σοφία Καλπουρτζή
Ψυχολόγος
Ειρήνη Ξάνθη
Ψυχολόγος

Απόψεις παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για τη χρήση LGBTQ – εκπαιδευτικού υλικού στο νηπιαγωγείο
Φωτεινή Καραγρηγόρη (συν. αρχείο)
Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας

Ένταξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις δράσεις του σχολικού πλαισίου (συν. αρχείο
Παρασκευή Παγώνη
MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Αικατερίνη Λεμπέση
MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες: Απόψεις φοιτη-τών/τριών (συν. αρχείο)
Ευαγγελία Παντελίδου
Φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων