Οδηγίες συγγραφής των εργασιών για τα Πρακτικά του Συνεδρίου

Για να δείτε τις οδηγίες συγγραφής των εργασιών πατήστε εδώ.