ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 1 Σεπτεμβρίου 2019 ΕΩΣ 15 Μαρτίου 2020

Οι εργασίες που μπορούν να υποβληθούν είναι εισηγήσεις, συμπόσια, βιωματικά εργαστήρια και posters.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί περίληψη έως 250 λέξεις σε αρχείο Word, η οποία θα πρέπει να έχει την εξής δομή, εφόσον πρόκειται για ερευνητική εργασία:

  • Μια μικρή εισαγωγή σχετικά με το θέμα, το ερευνητικό πρόβλημα και το θεωρητικό υπόβαθρο της εισήγησης.
  • Σκοπός, στόχοι, δείγμα, εργαλείο/εία συλλογής των δεδομένων.
  • Βασικά αποτελέσματα της εργασίας/συμπεράσματα.
  • Τρεις (3) έως τέσσερις (4) λέξεις – κλειδιά

Χαρακτηριστικά γραφής
Γραμματοσειρά: Times New Roman
Μέγεθος γραμματοσειράς: 12
Διάστιχο: 2
Διάταξη σελίδας (περιθώρια)
Πάνω-Κάτω: 2,54 εκ.
Αριστερά-δεξιά: 3,18 εκ.

Στο τέλος της Περίληψης θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ιδιότητα
  • Διεύθυνση
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας (κινητό και σταθερό)
  • E-mail

Η υποβληθείσα περίληψη θα αξιολογηθεί από δύο κριτές, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, και η αξιολόγηση θα γνωστοποιηθεί σε διάστημα 10 ημερών μετά την υποβολή της.

Μετά τη θετική έγκριση θα πρέπει να καταβληθεί, εντός 7 ημερών, το κόστος συμμετοχής ως εξής:

1) Μειωμένο κόστος εγγραφής: εγγραφή από 01/09/2019 έως 15/01/2020
Για κάθε ενδιαφερόμενο/η: 35 ευρώ
Για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψ. διδάκτορες: 25 ευρώ

2) Κανονικό κόστος εγγραφής: εγγραφή από 16/01/2020 έως 15/3/2020
Για κάθε ενδιαφερόμενο/η: 50 ευρώ
Για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψ. διδάκτορες: 35 ευρώ

*Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εισηγητών σε μια εισήγηση, ο κάθε εισηγητής υποβάλει ξεχωριστά το ποσό.
**Σε περίπτωση δεύτερης εισήγησης του ιδίου εισηγητή, το κόστος είναι μειωμένο κατά 50%.

Η καταβολή του ποσού θα πρέπει να γίνει στην Τράπεζα Πειραιώς, ως εξής:
Λογαριασμός: 5405 034810310
IBAN: GR 200 17 240 5000 540 50 34 810 310
Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-ΕΛΚΕ
Σχόλιο: Όνομα + Επίθετο + Έργο: 82514 (Υποχρεωτική η αναφορά τους)
(πχ. Θεόδωρος Θάνος, Έργο 82514)

Στην κατάθεση, είναι απαραίτητο να γραφεί το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και το έργο με τον κωδικό του αριθμό.
Μετά την κατάθεση του ποσού, είναι απαραίτητη η αποστολή της απόδειξης κατάθεσης του ποσού σε ηλεκτρονική μορφή, στο e-mail: socedu4@gmail.com
Η απόδειξη θα παραδοθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, με τον φάκελο
Όσοι/ες επιθυμούν τιμολόγιο θα πρέπει να μας ενημερώσουν κατά την αποστολή της απόδειξης κατάθεσης του ποσού.

ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ