Δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του συνεδρίου εδώ.