Εγγραφή Παρακολούθησης/Συμμετοχής στο Συνέδριο

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Για την παρακολούθηση του συνεδρίου θα σας αποσταλούν, μετά την εγγραφή σας, σχετικές οδηγίες.

Κόστος εγγραφής: εγγραφή έως 2/10/2020
Για κάθε ενδιαφερόμενο/η: 15 ευρώ
Για φοιτητές/τριες (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς): 10 ευρώ

Η καταβολή του ποσού θα πρέπει να γίνει στην Τράπεζα Πειραιώς, ως εξής:
Λογαριασμός: 5405 034810310
IBAN: GR200 17 240 5000 540 50 34 810 310
Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-ΕΛΚΕ
Σχόλιο: Όνομα + Επίθετο + Έργο 82514 (Υποχρεωτική η αναφορά τους)
(πχ. Θεόδωρος Θάνος, Έργο 82514)

Στην κατάθεση, είναι απαραίτητο να γραφεί το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και το έργο με τον κωδικό του αριθμό.
Μετά την κατάθεση του ποσού είναι απαραίτητη η αποστολή της απόδειξης κατάθεσης του ποσού σε ηλεκτρονική μορφή, στο e-mail: socedu4@gmail.com
Όσοι/ες επιθυμούν τιμολόγιο θα πρέπει να μας ενημερώσουν κατά την αποστολή της απόδειξης κατάθεσης του ποσού.

Εφόσον ολοκληρώσετε την εγγραφή σας (καταβολή κόστους συμμετοχής και αποστολή απόδειξης, όπως περιγράφεται προηγουμένως), παρακαλούμε για την καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας σας πατώντας εδώ **.

**Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή οδηγιών και συνδέσμων για τη διαδικτυακή συμμετοχή στο συνέδριο, καθώς και για την αποστολή της βεβαίωσης συμμετοχής.

Το συνέδριο μπορεί να παρακολουθήσει δωρεάν κάθε ενδιαφερόμενος/η, χωρίς πρόσβαση στις παροχές του Συνεδρίου.