Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του συνεδρίου

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης επιλέγοντας τον σύνδεσμο:

https://forms.gle/CVwpPN3oTkyZHJx5A

Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή σας στην αξιολόγηση του Συνεδρίου για την καλύτερη διοργάνωση του επόμενου συνεδρίου.