Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου.