Ανακοίνωση

Όσοι/ες έχετε εγγραφεί για να παρακολουθήσετε το συνέδριο παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας πατώντας εδώ (δεν αφορά εισηγητές)**

**Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή οδηγιών και συνδέσμων για τη διαδικτυακή συμμετοχή στο συνέδριο, καθώς και για την αποστολή της βεβαίωσης συμμετοχής.