Παράταση υποβολής εισηγήσεων έως τις 25 Αυγούστου 2020

Μετά από αίτημα πολλών εισηγητών/τριών, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εισηγήσεων έως τις 25 Αυγούστου 2020. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση.